CALINOGOR

CALINOGOR je sistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukacana voćkama, duhanu, repi, i kupusnjačama.

Aktivna tvar

400 g dimetoata

CALINOGOR je sistemični i kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih kukacana voćkama, duhanu, repi, i kupusnjačama

Primjena

CALINOGOR se primjenjuje za suzbijanje:

 • jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella), samo I. generacije,
 • breskvinog savijača (Cydia molesta),
 • lisnih minera i
 • pokretnih razvojnih oblika kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus)

*u koncentraciji 0,15-0,20% (15-20 ml u 10 l vode);

 • trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) i
 • voćne muhe (Ceratitis capitata)

*u koncentraciji 0,05-0,075% (5-7,5 ml u 10 l vode);

 • lisnih uši (Aphididae),
 • pokretnih razvojnih oblika grinja (Acarinae),
 • resičara (Thrips spp.,),
 • voćnih osa (Hoplocampa spp.),
 • lisnih buha (Psylla spp.) osim kruškine buhe (Psylla piri),
 • repine muhe (Pegomyia hyoscyami) i
 • lisnih minera voćaka

*u koncentraciji 0,075-0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode);

 • maslinove muhe (Dacus oleae),
 • maslinovog moljca (Prays oleallus),
 • breskvinog moljca (Anarsia spp) i
 • jabučnog moljca (Hyponomeutha malinellus)

*u koncentraciji od 0,10-0,15% (10-15 ml u 10 l vode);

 • kupusne muhe (Phorbia brassicae) u količini od 1 l u 600 l vode ali uz karencu 42 dana.

Ograničenja

Može se najviše 2 puta koristiti u kupusnjačama i najviše 3 puta godišnje u duhanu, repi i voćarstvu. Ne smije se koristiti u zaštiti sitnog jagodičastog voća prije berbe. Ne smije se koristiti u vrijeme cvatnje. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Karenca

14 dana za duhan; 21 dan za koštićave i jezgričave voćke i kupusnjače; 35 dana za agrume i repe; 42 dana za masline. Jagode se smiju tretirati rano (21 dan) prije početka cvatnje ili nakon zadnje berbe.

Radna karenca

Rad na tretiranim površinama nije dozvoljen bez zaštitne opreme 72 sata u aridnim područjima i 48 sati u ostalim područjima. Rad u duhanu nije dozvoljen do 7 dana nakon tretiranja. Nije dozvoljen pristup mliječnim domaćim životinjama 14 dana na tretirane površine.