Home » Ratarstvo » Kukuruz

Kukuruz

Kukuruz Ratarstvo

Agrotehnika kukuruza

Agrotehničkim mjerama (agrotehnikom, od lat. ager = polje i grč. techne = vještina) prilagođavamo uvjete biljne proizvodnje s ciljem dobivanja visokih i stabilnih prinosa, visoke hranidbene i...

Read More