Home » Plodored kukuruza
Kukuruz Ratarstvo

Plodored kukuruza

Kukuruz je tolerantan na uzgoj u monokulturi. Kukuruz bolje podnosi monokulturu ili uzgoj u užem plodoredu od drugih žitarica, no on će pri uzgoju u plodoredu dati veći prirod i to veći što je veći vremenski razmak u kojem se vraća kukuruz na istu površinu. Plodored kukuruza je idealan oblik za njegov uzgoj.

Dobre pretkulture za kukuruz jesu jednogodišnje i višegodišnje leguminoze, krumpir, šećerna repa, suncokret, uljana repica pa i strne žitarice. Kukuruz se može sijati u postrnoj sjetvi, nakon ranih pretkultura.
Postrni kukuruz može se sijati nakon uljane repice, graška, ječma i ranih krmnih kultura. Uspjeh u proizvodnji kukuruza u postrnoj sjetvi ovisi najviše o količini i rasporedu oborina tijekom ljetnog razdoblja.

Plodored kukuruza – primjeri:

I. primjerII. primjerIII. primjerIV. primjer
kukuruzkukuruzkukuruzkukuruz
sojastočni grašakozimi ječamsuncokret
ozimi pšenicakukuruzcrvena djetelinaozima pšenica
kukuruzsojakukuruzkukuruz
suncokretozima pšenicaozima pšenicasoja
kukuruzkukuruzkukuruzkukuruz
I. primjer glavni usjev  postrni usjevII. primjer glavni usjev  postrni usjevIII. primjer glavni usjev  postrni usjev
kukuruzkukuruzkukuruz
ozimi pšenicauljna rotkvaozima pšenicauljna rotkvaozimi pšenica
šećerna repašećerna repakukuruz zrnata mahunarka
kukuruzjari ječambobozimi ječam zrnata mahunarka
suncokretsuncokretozima pšenica
kukuruzkukuruzkukuruz