Home » Voćarstvo » Ribiz
Ribiz Voćarstvo

Štetnici ribiza

Ribizov staklokrilac Synanthedon tipuliformis Clem.  Ovaj štetnik napada crveni i crni ribiz te ogrozd.  Štetnik napada Izboje.  Opis štetnika Odrasli leptir ima crno tijelo sa...

Read More