Home » Ratarstvo » Šećera repa

Šećera repa

Ratarstvo Šećera repa

Vađenje šećerne repe

Vadi se u tehnološkoj zriobi. Vrijeme početka vađenja određuju stručnjaci šećerane na temelju provjere zrelosti šećerne repe. Može se vaditi ručno vilama...

Ratarstvo Šećera repa

Šećerna repa

Odluku o sjetvi šećerne repe (lat. Beta vulgaris var. saccharifera) potrebno je donijeti godinu i pol do dvije godine prije same...