Home » Voćarstvo
Jabuka

Voćni crveni pauk

Voćni crveni pauk (Panonychus ulmi Koch) odavno je poznat kao štetnik voćaka, a tek od 1960. godine postaje važnijim štetnikom plantažnih nasada...

Jabuka

Voćni crveni pauk

Voćni crveni pauk (Panonychus ulmi Koch) odavno je poznat kao štetnik voćaka, a tek od 1960. godine postaje važnijim štetnikom plantažnih nasada jabuka, najprije u Međimurju, a kasnije i drugdje...

Read More