Home » Ratarstvo » Raž
Ratarstvo Raž

Žetva raži

Ako ne želimo koristiti cijelu slamu raži, žetva raži se obavlja kao i žetva pšenice, ali heder treba podignuti na više jer je stabljika raži visoka i elastična, pa bi moglo doći do zagušenja u radu...

Read More