Home » Voćarstvo » Orah
Orah Voćarstvo

Štetnici oraha

Mala orahova uš Chromaphis juglandicola Kltb. Ova uš je karakteristična za orah. Nije privlačna mravima. Štetnik napada Lišće. Opis štetnika Krilate...

Orah Voćarstvo

Rezidba oraha

Kod spontanih uzgojnih oblika, rezidba se provodi kad je krošnja pregusta, a kod intenzivnijih uzgojnih oblika kad se voćke iscrpljuju prevelikim rodom...

Orah Voćarstvo

Orah

Orah pripada porodici juglandaceae i vrsti Juglans regia. Orah raste na područjima s umjerenom i suptropskom klimom. ​ Područje današnjeg Irana (Perzije)...