Početna 5 Voćarstvo 5 Orah 5 Rezidba oraha

Rezidba oraha

Kod spontanih uzgojnih oblika, rezidba se provodi kad je krošnja pregusta, a kod intenzivnijih uzgojnih oblika kad se voćke iscrpljuju prevelikim rodom.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

​Rezidba se obavlja oprezno i postupno te  se nikad ne odrežu sve grane jedne godine, već u toku dvije do tri godine.

Režu se sve osušene grane, tako da rez uvijek bude ispod granice osušenog drveta od 20 do 30 cm. Takvoj grani, na kojoj se obavlja jača rezidba rezanjem gustih grana, vrh se dobije od najbliže grane nižeg reda, a iznad nje se odreže dotadašnji vrh.

Guste grane režu se iz sredine krošnje, te se ne bi smjelo čekati da odebljaju više od 10 cm.

Sve jače odrezane grane potrebno je premazati voćarskim voskom.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Načelo rezidbe isto je kao i kod drugih voćaka. Vrhovi se oslobađaju, a produljnice grane završavaju jednostruko i ne skraćuju se. Ostale se grane ne režu pri vrhu, svedu se na donju ako je rast uspravan ili na gornju ako granu treba još izduljivati.

Ako je prirast vršnih grana od 15 do 20 cm, rezidba u cjelini treba biti umjerena. Svake godine treba obnavljati oko 10 % rodnih grančica.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3