Home » Povrtlarstvo » Celer
Celer Povrtlarstvo

Zaštita celera od štetnika

Štetnici koji se javljaju u proizvodnji celera dijele se na štetnike tla i nadzemne štetnike. Štetnici tla: grčice, žičnjaci, sovice, stonoge. Nadzemni štetnici: lastin rep (lat. Papilio machaon L.)...

Read More
Celer Povrtlarstvo

Zaštita celera od korova

Izbor herbicida te vrijeme njihove primjene ovisi o sastavu korova (širokolisni ili uskolisni, jednogodišnji ili višegodišnji), veličini korova te tipu tla i...

Celer Povrtlarstvo

Zaštita celera od bolesti

Najvažnije bolesti celera koje se javljaju u toku vegetacije su: crna trulež korijena, pepelnica, te siva pjegavost lista. Siva pjegavost lista celera (lat...

Celer Povrtlarstvo

Navodnjavanje celera

U praksi se najviše primjenjuje navodnjavanje kišenjem a u slučajevima kad se ne planira mehanizirana berba moguće je i navodnjavanje sistemom „kap po kap“. U...