Home » Ratarstvo » Krumpir

Krumpir

Krumpir Ratarstvo

Vađenje krumpira

Vađenje krumpira se temelji na cilju racionalnog vađenja svih gomolja iz zemlje sa što manjim oštećenjima uz odvajanje zemlje, kamenja i biljnih ostataka. ...

Krumpir Ratarstvo

Morfologija krumpira

Krumpir je višegodišnja zeljasta kultura koja se uzgaja radi zadebljale podzemne stabljike. Ali se uzgaja kao jednogodišnja jer ciklus od nicanja do...