Početna 5 Ratarstvo 5 Krumpir 5 Agroekološki uvjeti uzgoja krumpira

Agroekološki uvjeti uzgoja krumpira

Krumpir kao kultura s relativno malim zahtjevima prema toplini bolje uspijeva u hladnijim krajevima, međutim uzgaja se i u kontinentalnom dijelu Hrvatske kao i u Dalmaciji. Važno je imati na umu da vrijeme sadnje ovisi o proizvodnom području.​

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Iako krumpir nije zahtjevan prema toplini, prema vodi ima velike zahtjeve osobito u fazi zametanja gomolja. Suša i visoke temperature kao stres u to vrijeme utječu na visinu priroda, a suša u vrijeme rasta gomolja izaziva njegovo proraštanje pa je natapanje osobito važna mjera njege u sušnijim područjima (osobito pred cvatnju i u vrijeme pune cvatnje). Krumpir je biljka umjereno vlažne klime. Prinos gomolja, njegov broj, krupnoća i kvaliteta ovise o količini i rasporedu padalina tijekom vegetacije.

Krumpiru odgovara temperatura bez velikih kolebanja tijekom vegetacije kao i za vrijeme zimskog mirovanja gomolja u skladištu.
Minimalna temperatura zemljišta pri sadnji mora biti 6 – 8 °C. Stabljika s lišćem smrzava na -1 do -2 °C. Optimalna temperatura za rast gomolja jest 17 – 20. Na višim temperaturama formiranje gomolja i prinosi smanjuju se, a na temperaturi višoj od 30 °C rast gomolja potpuno prestaje.

Najpogodniji su lakši tipovi tla – propusna, rastresita, pjeskovito- humusna i pjeskovito-ilovasta tla s mrvičastom strukturom, bogata mineralnim i organskim materijama, s povoljnim vodozračnim obilježjima. Ne odgovaraju mu teška zamočvarena tla s visokom razinom podzemnih voda. Podnosi kiseliju reakciju tla, a optimalni pH jest 5,4 – 6,5. 

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3