Home » krumpir

Tag - krumpir

Krumpir Ratarstvo

Vađenje krumpira

Vađenje krumpira se temelji na cilju racionalnog vađenja svih gomolja iz zemlje sa što manjim oštećenjima uz odvajanje zemlje, kamenja i biljnih ostataka. ...

Krumpir Ratarstvo

Morfologija krumpira

Krumpir je višegodišnja zeljasta kultura koja se uzgaja radi zadebljale podzemne stabljike. Ali se uzgaja kao jednogodišnja jer ciklus od nicanja do...

Krumpir Ratarstvo

Zaštita krumpira od korova

Mehanička njega tijekom vegetacije sastoji se od međuredne kultivacija, okapanja i nagrtanja. Navodnjavanje je agrotehnička mjera koja jako utječe na prinos...

Krumpir Ratarstvo

Zaštita krumpira od bolesti

Krumpir napada mnogo biljnih bolesti: virusne bolesti, bakterijske bolesti, gljivične bolesti. Koncentrična pjegavost krumpira (lat. Alternaria solani)...

Krumpir Ratarstvo

Sadnja krumpira

Optimalan rok za sadnju krumpira u ravničarskim predjelima je od sredine ožujka do početka travnja, a u brdsko – planinskim predjelima od početka do...