Početna 5 Ratarstvo 5 Krumpir 5 Obrada, priprema tla i gnojidba krumpira

Obrada, priprema tla i gnojidba krumpira

Obrada tla gnojenjem i unošenje 1/2 PK gnojiva obavimo prije jesensko – zimskog oranja čija dubina iznosi 25 – 35 cm. Prije proljetne obrade unosi se u tlo druga polovica PK gnojiva i 1/2 dušičnih gnojiva koja se zatanjura i obradi sjetvo – spremačem ili roto – branom. 

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Obrada i priprema tla za krumpir

Kvalitetnom i pravovremenom obradom cilj je stvoriti prorahljeno tlo mrvičaste strukture s dobrim vodozračnim uvjetima.

Obrada tla počinje ljetno-jesenskim zaoravanjem ostataka pretkulture na dubinu oko 15 cm kojom sprečavamo razvoj korova i gubitak vlage u tlu, te završava predsjetveno pripremom tla. Obrada mora biti kvalitetno obavljena jer omogućava dobar prohod stroja u sadnji i brzo klijanje i razvoj korijenja,  što je uvjet za jednakomjerno nicanje gomolja. Gomolji su cilj uzgoja kod krumpira, zato je vrlo važno dobro izorati oranični sloj tla na dubini od 20 cm, a dodatno ga prorahliti još 12 cm dublje.

Gnojidba krumpira

Obrada mora biti kvalitetno obavljena jer omogućava dobar prohod stroja u sadnji i brzo klijanje i razvoj korijenja, što je uvjet za jednakomjerno nicanje gomolj. Najbolji prinos postižemo kombinacijom organskih i mineralnih gnojiva. Najznačajnija organska gnojiva jesu stajski gnoj, gnojovka i zelena gnojidba. Ona, osim što opskrbljuju tlo makro i mikro elementima, djeluju korisno na strukturu tla, sadržaj humusa, sposobnost zadržavanja vlage, brže zagrijavanje tla i dr. Preporučljiva količina stajskog gnoja jest 30 –  35 t/ha. Mineralna gnojidba temelji se na ishrani trima makroelementima N, P i K. Svaka sorta, ali i tehnološka namjena krumpira (rana do kasna berba) ima posebne zahtjeve za gnojenjem.

Jedna tona krumpira iznosi iz tla:

  • 4 kg/ha N
  • 4.3 kg/ha P2O5
  • 7.4 kg/ha K2O

Pravilo gnojidbe:

  1.  za osnovnu gnojidbu zaorati formulacije s povišenim sadržajem P2O5 i K2O (NPK 7:20:30, 10:20:30, 8:26:26, …) te polovicu dušičnih gnojiva (Urea)
  2. u početnom porastu obaviti prihranu s KAN-om.
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Krumpir apsorbira velike količine kalija, koji utječe na konačnu kvalitetu gomolja i njihovu otpornost. Apsorpcija fosfora (koji podiže otpornost na hladnoću i utječe na sadržaj škroba) maksimalna je u prvom stadiju razvoja biljke i zbog toga se mora unijeti prije sadnje, po mogućnosti u organskoj formi.
Za proizvodnju od 35 – 40 tona/ha u prosječnim uvjetima, potrebno je oko 170 kg/ha N, 120 kg/ha P2O5 te 250 kg/ha K2O.

Primjer gnojidbe:

Vrsta gnojivaOsnovnaPredsjetvenaPrihrana
NPK 7:20:30850 kg/ha
NPK 15:15:15
KAN200 kg/ha
Urea    100 kg/ha
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3