Home » Ratarstvo » Uljana repica

Uljana repica

Ratarstvo Uljana repica

Žetva uljane repice

Određivanje vremena žetve uljane repice jedan je od najosjetljivijih momenata u uzgoju, jer o njemu bitno ovisi prinos. To je posljedica nejednoličnog cvjetanja te se komuške nejednolično formiraju i...

Read More