Home » Rentabilnost proizvodnje uljane repice
Ratarstvo Uljana repica

Rentabilnost proizvodnje uljane repice

Uljana repica je u posljednje vrijeme vrlo unosna kultura za uzgoj prije svega jer se sve više uzgaja zbog prerade u biodizel. Iz tog razloga se i potiče sve više proizvodnja uljane repice za tu svrhu i to od strane države i pojedinih županija, tako da poticaj po hektaru može iznositi i do 3000,00 kuna.

Isto tako danas se u uzgoju koriste hibridi uljane repice koji mogu postići 5 t/ha pa i više prinose, a otkupna cijena uljane repice ima uzlaznu putanju. Upravo iz gore navedenih razloga površine pod uljanom repicom se povećavaju.

Primjer izračuna troškova za proizvodnju 1 ha površine uljane repice na bazi srednjeg prinosa od 3,5 t/ha, poticaja samo za proizvodnju zrna i otkupne cijene od 3,4 kn/kg.

količinajedinična cijenaukupno knukupno
otkupna cijena1,00 kg 3,40
prinos3.500,00 kg/ha 3.500,00
potpora 1,00 kn2.250,00 2.250,00 2.250,00
ukupni prihod 14.150,00
sjeme (100000.00) 1,00 ha 1.000,00500,00
gnojiva
NPK 7:20:30 500,00 kg 4,30 2.150,00
urea 100,00 kg 3,20 320,00
KAN 300,0 kg 2,10 630,00
zaštitna sredstva 1,00 ha 2.350,00 2.350,00
obrada
prašenje strništa 1,00 ha 169,60 169,60
oranje 1,00 ha 332,90 332,90
predsjetvena obrada 1,00 ha 169,60 169,60
razbacivanje min. gnojiva 0,90 t/ ha 78,20 70,40
sjetva 1,00 ha 378,80 378,80
transport 3,50 t/ha 16,20 56,70
prskanje 5,00 ha 34,40 172,00
ukupni troškovi 1,00 kn/ha 6.967,10
dobit 1,00 kn/ha 7.182,90