Home » uljana repica

Tag - uljana repica

Ratarstvo Uljana repica

Žetva uljane repice

Određivanje vremena žetve uljane repice jedan je od najosjetljivijih momenata u uzgoju, jer o njemu bitno ovisi prinos. To je posljedica nejednoličnog...

Ratarstvo Uljana repica

Uljana repica

Uljana repica se u Hrvatskoj uzgaja, u prosjeku, na skromnih 15 tisuća hektara. Ukupna svjetska  proizvodnja iznosi najviše 30 milijuna hektara s ukupnim...

Ratarstvo Uljana repica

Sjetva uljane repice

Niti rana niti kasna sjetva uljane repice ne pogoduju razvoju i prolasku kroz zimsko razdoblje vegetacije. Optimalni rok za sjetvu: 25. kolovoza do 5. rujna...

Ratarstvo Uljana repica

Plodored uljane repice

Obvezatan je uzgoj u plodosmjeni, zbog mogućeg većeg napada bolesti i štetnika ne uzgaja se na istoj parceli 4 – 5 godina. Budući da se sije veoma...