Home » Voćarstvo » Kesten
Kesten Voćarstvo

Štetnici kestena

Kestenov moljac miner Cameraria ohridella Deschke et Dimić  Ova vrsta štetnika otkrivena je u Ohridu u Makedoniji i velikom se brzinom proširila po cijelom Balkanu i mnogim dijelovima...

Read More