Home » stetnici kestena

Tag - stetnici kestena

Kesten Voćarstvo

Štetnici kestena

Kestenov moljac miner Cameraria ohridella Deschke et Dimić  Ova vrsta štetnika otkrivena je u Ohridu u Makedoniji i velikom se brzinom proširila po...