Home » vocarstvo

Tag - vocarstvo

Lijeska Voćarstvo

Štetnici lijeske

Ljeskotoč Curculio nucum L.  Ljeskotoč je najvažniji štetnik lijeske u Hrvatskoj. Uzročnik je opadanja plodova i njihove „crvljivosti“. Postotak...

Lijeska Voćarstvo

Bolesti lijeske

Smeđa trulež ploda lijeske Monilia laxa  Bolest postaje sve veći problem u nasadima. Uzrokuju je gljive iz roda Monilia spp.  Bolest napada...

Ogrozd Voćarstvo

Štetnici ogrozda

Ogrozdov plamenac Zophodia grossulariella Hb.  Štetnik napada Plodove.  Opis štetnika Odrasli leptir je sivkaste boje. Krila su sivkastosmeđa i...

Kupina Voćarstvo

Štetnici kupine

Kupinina grinja Acalitus essigi Hassan  Ova grinja napada kupinu i malinu i često se pojavljuje u nasadima u Hrvatskoj.  Štetnik napada Plodove...

Kupina Voćarstvo


Bolesti kupine

Ljubičasta i narančasta rđa kupine Ljubičasta rđa (Phragmidium violaceum) i narančasta rđa (Phragmidium bulbosum)  Obje vrste parazitiraju...

Kesten Voćarstvo

Štetnici kestena

Kestenov moljac miner Cameraria ohridella Deschke et Dimić  Ova vrsta štetnika otkrivena je u Ohridu u Makedoniji i velikom se brzinom proširila po...

Orah Voćarstvo

Štetnici oraha

Mala orahova uš Chromaphis juglandicola Kltb. Ova uš je karakteristična za orah. Nije privlačna mravima. Štetnik napada Lišće. Opis štetnika Krilate...

Orah Voćarstvo

Rezidba oraha

Kod spontanih uzgojnih oblika, rezidba se provodi kad je krošnja pregusta, a kod intenzivnijih uzgojnih oblika kad se voćke iscrpljuju prevelikim rodom...