Početna 5 Ratarstvo 5 Plodored uljane repice

Plodored uljane repice

Obvezatan je uzgoj u plodosmjeni, zbog mogućeg većeg napada bolesti i štetnika ne uzgaja se na istoj parceli 4 – 5 godina.


Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Budući da se sije veoma rano, najbolji su predusjevi:

  • rano povrće,
  • rani krumpir,
  • strne žitarice (ječam),
  • ozimi krmni usjevi.

U uskoj plodosmjeni treba izbjegavati uzgoj suncokreta, soje, grašak i djeteline te kulture iz iste porodice. Pri čestom ili još gore, ponovljenom uzgoju uljane repice na istoj površini postoji opasnost od prekomjernog nagomilavanja sve većeg broja štetnika i bolesti. Ona je dobar predusjev za žitarice, budući da rano napušta tlo i ostavlja dovoljno vremena za obradu tla. 

Primjeri plodoreda u uzgoju uljane repice:
I. primjerII. PrimjerII. PrimjerIV. Primjer
uljana repicaozimi ječamozimi pšenicakrumpir
ozima pšenicauljana repicauljana repicauljana repica
kukuruzkrumpirkukuruzozima pšenica
krumpirkukuruzkrumpirkukuruz
ozimi ječamozima pšenicaozimi ječamozimi krmni usjev
uljana repicauljana repicauljana repicauljana repica

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3