Home » Agrotehnika kukuruza
Kukuruz Ratarstvo

Agrotehnika kukuruza

Agrotehničkim mjerama (agrotehnikom, od lat. ager = polje i grč. techne = vještina) prilagođavamo uvjete biljne proizvodnje s ciljem dobivanja visokih i stabilnih prinosa, visoke hranidbene i tehnološke kakvoće na ekološki i ekonomski prihvatljiv način. 

 Sve agrotehničke mjere svrstavamo u tri grupe:

  1.  Promjena agroekoloških uvjeta (navodnjavanje, uzgoj u nadziranim uvjetima, prorjeđivanje na određeni sklop itd.),
  2.  Promjene plodnosti tla (gnojidba, obrada, kondicioniranje itd.) i
  3.  Promjene agrofitocenoza (zaštita od korova, bolesti i štetnika, selekcija, dorada sjemena, sjetva, njega usjeva itd.).

Klima se polako, ali sigurno mijenja. Sve je više toplih i sušnih godina te postaje sve više važno da se pravilnom agrotehnikom borimo za očuvanje svake kapi vode u tlu koju kukuruz najviše treba u ljetnom razdoblju. Zato je važno provoditi dobru i pravovremenu agrotehniku.