Početna 5 Ratarstvo 5 Krumpir 5 Rentabilnost proizvodnje krumpira

Rentabilnost proizvodnje krumpira

Odnos prinosa i tržišne cijene može samo nagađati najizravniji je faktor koji određuje smjer potencijalnoj dohodovnosti koju na kraju limitiraju i troškovi.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Najveći trošak u proizvodnji krumpira odnosi se na sjeme, slijede gnojiva, pesticide itd.
Vrlo je teško odrediti prodajnu cijenu jer ona varira ovisno o tome prodaje li se mladi krumpir ili krumpir u tehnološkoj zrelosti, cijena također ovisi prodaje li se na malo ili na veliko, te je vrlo važno u proizvodnji osigurati dobar i siguran plasman na tržište.

Primjer izračuna dohodovnosti proizvodnje krumpira na osnovu srednje cijene krumpira, prosječnog prinosa:

količinajedinična cijenaukupno knukupno
otkupna cijena1,00 kn1,501,50
prinos1,00 kg/ha25.000,00
potpora1,00 kn/ha2.100,002.100,002.100,00
ukupni prihod39.600,00
sjeme2.500,00 kg5.0012.500,00
gnojiva
NPK 7:20:30600,00 kg4,302.580,00
urea100,00 kg3,20320,00
profert mara10,00 l15,00150,00
zaštitna sredstva1,00 ha3.837,103.837,10
obrada
oranje 1,00 ha 332,90332,90
zatvaranje zimske brazde1,00 ha104,60104,60
predsjetvena obrada1,00 ha169,60169,60
folijarna prihrana1,00 ha34,4034,40
razbacivanje min. gnojiva0,70 t/ha78,2054,70
sjetva1,00 ha410,10410,10
transport25,00 t/ha16,20405,00
prskanje6,00 ha34,40204,40
ukupni troškovi1,00 kn/ha21.103,80
dobit1,00 kn/ha18.496,20
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3