Home » orah

Tag - orah

Orah Voćarstvo

Štetnici oraha

Mala orahova uš Chromaphis juglandicola Kltb. Ova uš je karakteristična za orah. Nije privlačna mravima. Štetnik napada Lišće. Opis štetnika Krilate...

Orah Voćarstvo

Rezidba oraha

Kod spontanih uzgojnih oblika, rezidba se provodi kad je krošnja pregusta, a kod intenzivnijih uzgojnih oblika kad se voćke iscrpljuju prevelikim rodom...

Orah Voćarstvo

Orah

Orah pripada porodici juglandaceae i vrsti Juglans regia. Orah raste na područjima s umjerenom i suptropskom klimom. ​ Područje današnjeg Irana (Perzije)...

Orah Voćarstvo

Održavanje nasada oraha

Održavanje nasada oraha, odnosno tla u nasadima oraha predstavlja sistem agrotehničkih mjera koje se izvode radi povećanja prinosa i poboljšanja kvalitete...

Orah Voćarstvo

Izbor sorata oraha

Danas se za uzgoj predlažu sorte s velikim potencijalom rodnosti, a to su sorte koje se dobro razgranavaju i donose plod ne samo na vrhu, već i iz lateralnih...

Orah Voćarstvo

Gnojidba oraha

Gnojidba oraha traži mnogo dušika, tako da bi u razvoju oraha trebali osigurati dovoljnu količinu. Također mu je potrebno osigurati fosfor te kalij, kako ne bi...

Orah Voćarstvo

Ekološki uvjeti za uzgoj oraha

Za orah se pokazuju najbolje područja s umjereno toplom klimom, humidna područja i područja s ne prevelikim rasponima temperature. ​Kod oraha razlikujemo...