Home » Berba oraha
Orah Voćarstvo

Berba oraha

Berba oraha započinje kada zeleni omotač (opna) kod većine plodova se omekša i rasprsne i plodovi počnu sami otpadaju.

Ako za vrijeme sazrijevanja plodova nema vlage, njegova opna puca, ali se ujedno i ne otvara te čvrsto drži plod. Ranije ubrani plodovi sadrže manje količine ulja te su njihove jezgre smežurane. Ulje se formira u zadnjoj fazi sazrijevanja, čak i neposredno nakon berbe.

U našim uvjetima kod većine sorti i tipova plodovi oraha sazrijevaju 130-150 dana nakon zametanja, u drugoj polovici rujna i prvoj polovici listopada, ali vrijeme sazrijevanja plodova se smatra sortnom osobinom. Razdoblje zrenja plodova traje i do pet tjedana. Na istom stablu odvija se neravnomjerno sazrijevanje pa se plodovi beru u nekoliko navrata.

Plodove oraha treba brati pravovremeno. Nekoliko je mogućnosti berbe, plodovi se mogu brati ručno, pomoću tresača, a u novije vrijeme i pomoću top-atomizera (koji se koriste za zaštitu i za trešnju plodova oraha).