Početna 5 Voćarstvo 5 Orah 5 Ekološki uvjeti za uzgoj oraha

Ekološki uvjeti za uzgoj oraha

Za orah se pokazuju najbolje područja s umjereno toplom klimom, humidna područja i područja s ne prevelikim rasponima temperature.

​Kod oraha razlikujemo mogućnost njegovog uzgoja radi drveta te radi ploda. Njegovu proizvodnju ograničavaju apsolutno minimalne temperature, kasni i rani mrazevi, mrazevi u fazi cvjetanja, visoke ljetne temperature i nedostatak padalina te malo sati u zimskom razdoblju s temperaturom od 5-7 oC.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Osnovni čimbenik uspješne proizvodnje oraha je svjetlost. Svjetlost ima važnu ulogu u rastu i razvoju oraha, kao i u njegovoj redovnoj i obilnoj rodnosti.

Uz svjetlost, temperatura je također važan klimatski čimbenik za uspješnu proizvodnju oraha. Ona uvjetuje intenzitet fotosinteze i ostalih fizioloških procesa u orahu. Prije svega, temperatura intenzivira rast, a regulira razvoj svih fenofaza, počevši od listanja, cvjetanja, oplodnje, oblikovanja cvjetnih pupova pa sve do rasta i sazrijevanja plodova i završetka vegetacije.

Orah ima relativno skromnije potrebe prema vlažnosti, pa može uspijevati i u aridnijim područjima zbog dobro razvijenog korijenovog sustava koji omogućava opskrbu vodom iz dubljih slojeva.

Utjecaj vjetra najviše ovisi o njegovoj jačini i učestalosti, kao i fiziološkom stanju oraha u njegovom trenutku pojave. Jak vjetar utječe na sušenje tla i zraka, lišća, njuške tučka (sprječavanje oplodnje), mladih plodova (izaziranje masovnog otpadanja).

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Osnovu za uspješan uzgoj oraha predstavlja tlo. Najvažnijom fizikalnom osobinom se smatra dubina, s obzirom na to da orah stvara duboko i razvijeno korijenje. Zahtjevi aktivnog sloja tla su dovoljna dubina, propustljivost, poroznost i dobra struktura. Za proizvodnju oraha smatraju se najidealnijim slabo kisela tla pH vrijednosti oko 6,5, a orah je tolerantan i na pH vrijednost do 8.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3