Početna 5 Voćarstvo 5 Orah 5 Izbor sorata oraha

Izbor sorata oraha

Danas se za uzgoj predlažu sorte s velikim potencijalom rodnosti, a to su sorte koje se dobro razgranavaju i donose plod ne samo na vrhu, već i iz lateralnih pupova.

Pored toga, važna je  veličina ploda, randman i kvaliteta jezgre.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Dobar je tip oraha onaj kojemu je ljuska glatka, samo malo naborana, kojemu jezgra potpuno ispunjava ljusku, kojemu je ljuska mekana, plod srednje veličine, a sadržaj jezgre (randman) po težini čini više od 50% cijelog ploda.
Kasniji početak vegetacije i kasnija cvatnja smatraju se velikom prednošću, jer se izbjegavaju štete od proljetnih mrazeva.
Premda se sorte oraha mogu oploditi vlastitim polenom, ipak je u voćnjake potrebno unijeti 2 ili 3 sorte. Kod oraha razlikujemo dihogamiju i homogamiju. Dihogamija je pojava da muški i ženski cvatovi ne cvatu u isto vrijeme. Događa se da prije cvatu muški (proterandrija) nego ženski , ili pak prije cvatu ženski (protoginija) nego muški. Homogamija je kad istovremeno cvatu muški i ženski cvatovi.

Zbog toga variranja u redoslijedu cvatnje treba unijeti više sorata u voćnjak jer uz veći broj sorata veća je vjerojatnost da će bolje uspjeti međuoprašivanje i međuoplodnja te se osigurati redovitiji i veći prirodi.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Popis sorata oraha:

Američke sorte: Harty, Serr, Payne, Lompoc, Tehama

Francuske sorte: Franquette, Mayette, Parisienne, Gros Pointu, Lara

Bugarske sorte: Šeinovo, Drnovski, Džinovski, Plovdivski

Rumunjske sorte: Sibisel 44, Geoadgi, Sibisel rani

Mađarske sorte: Esterhazy I, Esterhazy II, Tiszasceci 27

Moldavske sorte: Kostjuženskij, Koržeuckij, Skinoskij, Kišinjevskij

Njemačke sorte: Geisenheim 139, Geisenheim 1247, Geisenheim251

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3