Početna 5 Voćarstvo 5 Orah 5 Održavanje nasada oraha

Održavanje nasada oraha

Održavanje nasada oraha, odnosno tla u nasadima oraha predstavlja sistem agrotehničkih mjera koje se izvode radi povećanja prinosa i poboljšanja kvalitete plodova.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Održavanje tla

Održavanje tla u stanju ledine pokazatelj je ekstenzivne proizvodnje oraha. Održavanje tla u stanju jalovog ugara sastoji se u redovnoj obradi tla tako da se ne dozvoljava razvoj korova, niti se uzgaja usjev. Uzgoj biljaka za zelenu gnojidbu je sustav održavanja tla poznat kao i sustav pokrovnih kultura jer biljke gusto pokrivaju cijelu međurednu površinu u voćnjaku.

Malčiranje tla

Malčiranje je način održavanja tla u kojem se po čitavoj površini ili samo ispod krošnje oraha prostiru najraznovrsnije organske tvari i otpaci. Malčiranje daje dobre rezultate prvenstveno u krajevima u kojima godišnje padne preko 700 mm oborina.

U nasadima oraha postoje tri sistema malčiranja:
1) ledina malč – u kojoj se cijela površina u nasadu zalivadi pa se trava kosi i prostire
2) dodatni malč – u kojem se pokošenoj travi dodaju i druge tvari biljnog podrijetla sa strane
3) kombinacija malča s obradom tla u kojoj se na obrađenu površinu prostire, odnosno dodaje malč

Primjena herbicida

Iako bolesti i štetnici relativno malo napadaju orah, ili bar ne toliko kao druge voćke, u intenzivnoj proizvodnji napadi mogu biti jaki pa je neophodna organizirana zaštita. Troškovi zaštite relativno su visoki pa ponekad dostižu i do 10 % od vrijednosti ukupne godišnje proizvodnje. U izvjesnim slučajevima neka oboljenja izazvana uzročnicima koji se ne mogu spriječiti mogu biti i ograničavajući čimbenik uzgoja oraha. 

Najvažnija oštećenja ili uzročnici istih na orahu su truležnica, oštećenja od nematoda, hipertrofija tkiva na žilama, rak korijena, gljive, uvelost lišća, antraknoza, rozete, metlice, trulež plodova, pjegavost lišća i plodova, sasušeni, mumificirani plodovi.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Navodnjavanje

U našim uvjetima značajno je ljetno navodnjavanje (lipanj i srpanj) koje se treba podudarati s vremenom intenzivnog rasta ljetorasta. Navodnjavanje krajem ljeta i početkom jeseni se preporučuje izbjegavati radi smanjivanja kvalitete i rodnosti plodova. Takvo navodnjavanje produžuje trajanje vegetacije i smanjuje otpornost na mrazeve.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3