Home » plodored za raz

Tag - plodored za raz

Ratarstvo Raž

Plodored za raž

Raž se uzgaja u plodoredu, posebno na slabo plodnim tlima. Uzgoj u plodoredu omogućuje stabilne prinose raži. Premda ona ima moćan korijenov sistem, pa dobro...