Home » plodored secerne repe

Tag - plodored secerne repe

Ratarstvo Šećera repa

Plodored šećerne repe

Uzgoj u plodoredu omogućuje dublju i intenzivniju obradu i obilniju gnojidbu svih površina na kojima se uzgaja šećerna repa. Plodored šećerne repe iznosi 4...