Početna 5 Ratarstvo 5 Plodored šećerne repe

Plodored šećerne repe

Uzgoj u plodoredu omogućuje dublju i intenzivniju obradu i obilniju gnojidbu svih površina na kojima se uzgaja šećerna repa. Plodored šećerne repe iznosi 4 godine ili više.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Najbolje pretkulture su joj zrnate mahunarke, rane okopavine i strne žitarice (kulture koje ranije napuštaju tlo). Za šećernu repu tlo se duboko i kvalitetno obrađuje, dobro gnoji, provodi se intenzivna njega, pa nakon repe tlo ostaje plodno i čisto od korova. Ako se pravodobno vadi, pod povoljnim uvjetima, repa je jako dobra pretkultura za mnoge ratarske kulture.

Primjeri plodoreda za uzgoj šećerne repe:

I. primjerII. primjerIII. primjerIV. primjer
šećerna repašećerna repašećerna repašećerna repa
sojastočni grašaksojaozima pšenica
ozimi ječamozima pšenicaozima pšenicakukuruz
lucernasojakukuruzsuncokret
lucernašećerna repakukuruzozima pšenica
lucernakukuruzsojagrahorica
šećerna repakukuruzšećerna repašećerna repa
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3