Početna 5 Ratarstvo 5 Kukuruz 5 Obrada i priprema tla kukuruza

Obrada i priprema tla kukuruza

U osnovi, obrada tla za kukuruz posebno je važno: optimalna dubina osnovne obrade i strojevi za izvođenje osnovne obrade. Dopunska obrada tla dalje preuzima zadatak dovršenja obrade u smislu stvaranja povoljnog sjetvenog sloja za sjetvu kukuruza.

Osnovna obrada tla sastoji se od nekoliko agrotehničkih mjera.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Zimska brazda

Zimska brazda je u sustavu suhog ratarenja osnova za akumulaciju zimske vlage. Zimska brazda, povećavajući zapreminu tla i do 50% omogućuje veće upijanje oborinskih voda i osigurava veću rezervu vode u tlu za kasnije korištenje u ljetnom razdoblju. U ekstremno suhim godinama drastično se vidi razlika između polja na kojima je izorana zimska brazda (kukuruz je relativno dobar) i onih polja na kojima zimska brazda nije izorana (kukuruz je vrlo loš). 
Duboko oranje (zimska brazda) agrotehnička je mjera osnovne obrade tla koju svakako treba obaviti čim vremenski uvjeti to budu dozvoljavali, najkasnije do kraja studenog na dubinu do 30 cm i više da bi se osiguralo dobro unošenje kukuruzovine u tlo, vrlo često se kombinira s gnojidbom i  unošenjem 100 – 150 kg/ha uree.
Dubinu osnovne obrade tla treba mijenjati, a ne orati svake godine na istu dubinu. Time se izbjegava stvaranje tabana  pluga, odnosno zbijenog sloja tla koji onemogućava usvajanje vode, a time i hranjiva iz dubljih slojeva tla.

Zatvaranje zimske brazde

Vrlo je bitno zimsku brazdu na vrijeme “zatvoriti”. Ako se zimska brazda na vrijeme ne zatvori, sva vlaga skupljena tijekom zime jednostavno ispari u atmosferu. U nekim slučajevima kad se zimska brazda na vrijeme ne zatvori, tlo se toliko osuši da ga nije moguće niti pripremiti za sjetvu. Zatvaranje brazde nakon isteka zime kad se tlo dovoljno prosuši, najkasnije početkom ožujka (najbolje jedan prohod teškom drljačom). To je mjera koja razbije veće grude, poravna površinu i  skupljenu zimsku vlagu čuva od isparavanja u atmosferu. Tako skupljenu i sačuvanu vlagu kukuruz koristi u proljetnom i ljetnom razdoblju (cvatnja – oplodnja), kad je kukuruzu vlaga najpotrebnija. 

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Predsjetvena priprema tla

Za kukuruz vrijedi provjereno agrotehničko pravilo da sjeme mora imati „tvrdu postelju, a mek pokrivač“.
Prije sjetve tlo se pripremi za sjetvu jednim ili s dva prohoda drljače ili sjetvospremačem svakako izbjegavati tanjuraču, na dubinu na koju će se kasnije sijati. Vrlo često naši poljodjelci za pripremu koriste tanjuraču koja ima dobrih, ali više loših strana. Tanjurača može vrlo dobro usitniti tlo i unijeti razbacana gnojiva na dubinu od 7-15 cm ali samo onda ako se ne radi o vrlo laganom pjeskovitom tlu i ako je stanje vlažnosti tla povoljno. Najčešće greške koje se ovdje događaju su pripremanje lakih tala na veliku dubinu i pripremanje tla kod neodgovarajuće vlažnosti tla.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3