Home » Sjetva kukuruza i izbor sjemena
Kukuruz Ratarstvo

Sjetva kukuruza i izbor sjemena

Sjetva kukuruza

Najbolje je ako se sjetva kukuruza obavi u optimalnom agrotehničkom roku. To je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske od polovice travnja do kraja travnja, a za istočni dio Hrvatske od 10. travnja do 25 travnja. To je kalendarski optimalan rok. Sjetva treba započeti kada se temperatura sjetvenog sloja podigne na 10 °C. 

Rana sjetva kukuruza ima  niz prednosti. Njome se osigurava ranije klijanje i nicanje, bolje korištenje zimske vlage, ranije metličanje, svilanje, cvatnja i oplodnja pa se izbjegavaju velike vrućine i suh zrak u najosjetljivijim fazama razvoja kukuruza. Kukuruz se sije sijačicama (mehaničkim ili pneumatskim) na razmak između redova 70 cm.

Obično se raniji hibridi siju u gušćem sklopu, jer imaju nižu i tanju stabljiku, manju lisnu površinu, slabije razvijen korijenov sustav pa zauzimaju manji vegetacijski prostor. Kasniji hibridi imaju dulju vegetaciju i veću biljnu masu, pa se siju u manjoj gustoći sklopa. Kod kupovine sjemena gustoća sklopa je naznačena za svaki hibrida. Gustoća usjeva kukuruza je jedan od najvažnijih činitelja visine prinosa.
U većini naših proizvodnih područja gustoća usjeva hibrida kukuruza kreće se unutar raspona od 35.000 – 40.000 pa do 75.000 – 80.000 biljaka/ha. Prvi činitelj koji u mnogome određuje  reakciju hibrida na gustoću usjeva je dužina njihove vegetacije ili pripadnost vegetacijskoj grupi dozrijevanja. Hibridi iz ranijih grupa dozrijevanja, u pravilu zahtijevaju za postizanje najvećih prinosa veću gustoću sjetve nego hibridi kasnijih grupa dozrijevanja. Na osnovu velikog broja pokusa i iskustva iz proizvodnje u našoj zemlji, gustoća usjeva kod hibrida raznih grupa dozrijevanja. 

Izbor sjemena za sjetvu kukuruza

Izboru sjemena i hibrida za sjetvu treba posvetiti punu pozornost.

Samo sjetvom kvalitetnog sjemena i dobro odabranog hibrida može se ostvariti pun uspjeh u proizvodnji kukuruza. Hibridi se međusobno razlikuju prema duljini vegetacije, potencijalu rodnosti, kakvoći, otpornosti na bolesti i štetnike, namjeni i drugo.

Duljina vegetacije hibrida mora odgovarati proizvodnom području da bi bilo omogućeno normalno dozrijevanje. Za uvjete sjeverozapadne Hrvatske granična je vegetacijska grupa 400. Hibridi iz grupe 500 za ovo područje mogli bi se koristiti za silažu. Na istočnom dijelu Hrvatske granična je vegetacijska grupa 500, a kao silažni mogli bi se koristiti hibridi grupe 600. Ako sjetva iz bilo kojeg razloga kasni treba uključiti ranije hibride. 

U većoj proizvodnji kukuruza treba sijati nekoliko hibrida da bi se ublažio eventualno loš utjecaj nepovoljnih klimatskih uvjeta i omogućilo pravovremeno skidanje kukuruza u jesen.

HIBRIDI KUKURUZA

Danas u R.Hrvatskoj postoji nekoliko sjemenarskih kuća koje se bave proizvodnjom i distribucijom hibrida kukuruza. U daljnjem tekstu navedeni su samo oni najznačajniji.

BC HIBRIDI U PROIZVODNJI KUKURUZA

HibridFAO grupaTip hibrida
Bc 191190polutvrdunac
Bc 182(ALJAŽ, JAZZ)230zuban
Bc 244250kvalitetan zuban
Bc 282280kvalitetan zuban
Bc 288 B (PRIMOR, LEON)340kvalitetan zuban
Bc 304300zuban
Bc 306320kvalitetan zuban
Bc 344300kvalitetan zuban
Bc 354350zuban
Bc 394390zuban
Bc 398390kvalitetan zuban
PAJDAŠ390kvalitetan zuban
Bc 408 B480zuban
Bc 416420kvalitetan zuban
Bc 418 B (JENNIFER)460kvalitetan zuban
Bc 462 (CIRCEO)420polutvrdunac
JUMBO 48480zuban
Bc 492490zuban
Bc 4982480kvalitetan zuban
Bc 572500kvalitetan zuban
Bc 5982510kvalitetan zuban
Bc 574530kvalitetan zuban
Bc 532520zuban
KLIPAN550kvalitetan zuban
Bc 566560kvalitetan zuban
Bc 582580kvalitetan zuban
Bc 666660kvalitetan zuban
Bc 6661 (VALBOM)660zuban
Bc 678670zuban
Bc 723 (ESTRELA)720zuban
Bc 38 W420bijeli polutvrdunac
Bc 513 pc550kokičar
Superslatki šećerac300šećerac

PIONEER HIBRIDI U PROIZVODNJI KUKURUZA

HibridFAO grupaTip hibrida
PR39F58250zuban
P9025290zuban
PR38N86290zuban
PR38A79310tvrdi zuban
PR37Y12350zuban
PR38A24380tvrdi zuban
P9578360tvrdi zuban
P9494370zuban
PR37H24390tvrdi zuban
PR36V52450zuban
PR36V74490zuban
PR37NO1410zuban
PR37M34420tvrdi zuban
PR37F73430zuban
PR37F73430zuban
PR36P85450zuban
PR36K67490zuban
P9915430Novo!
P0216450Novo!
PR34N61570zuban
PR35T36530tvrdi zuban
PR35F38510zuban
PR35P12520zuban
PR34F02570zuban
P0412520Novo!
P1114650Novo!
PR33A46600zuban
PR34B23600tvrdi zuban
PR34N43600zuban

KWS HIBRIDI U PROIZVODNJI KUKURUZA

HibridFAO grupaTip hibrida
KINEMAS – Z300zuban
KORNELIUS – Z300zuban
KWS 2376- Z300zuban
FIACRE – PZ300polu- zuban
KWS 1394 – Z400zuban
KAPSUS – Z400zuban
AMANDHA – Z400zuban
KWS 3381 – Z400zuban
KALIFFO – Z500zuban
KITTY – Z500zuban
KIWAS – Z500zuban
KREBS – Z500zuban
KORIMBOS – Z600zuban
KLIMT – Z600zuban
MIKADO – Z600zuban