Početna 5 Ratarstvo 5 Rentabilnost proizvodnje sirka

Rentabilnost proizvodnje sirka

O agrotehnici uzgoja ovih vrsta već se pisalo, ali prilikom izračuna troškova proizvodnje troškovi jako variraju s obzirom na rok sjetve i cilj proizvodnje (korištenje svježe ili silirane krme).

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Krmni sirak za proizvodnju silaže sije se na međuredni razmak od 60 – 70 cm, kao kukuruz radi korištenja silažnog kombajna. Danas ni jedan herbicid nije registriran za suzbijanje korova u krmnom sirku. Prilikom izračuna troškova u obzir je uzeta sjetva u glavnom roku. Također je pri izračunu troškova uzeto u obzir samo dva korištenja za silažu, i ukupni prinos mase 100 000 kg/ha (u dva otkosa). Hibridi koji se koriste za ovu namjenu postižu visinu stabljike 3,0 do 3,5 metra. Također se pretpostavlja da gospodarstvo ima izgrađen silos i da posjeduje vlastitu potrebnu poljoprivrednu mehanizaciju.

Primjer izračuna isplativosti proizvodnje sirka:

količinajedinična cijenaukupno cijena
prinos silažne mase100,00 t/ha
potpora1,00 ha2.100,00
sjeme (250000)1,00 ha876,00 876,00
gnojiva
NPK 7:20:30500,00 kg 4,34 2.170,00
KAN200,00 kg2,21442,00
Urea100,00 kg3,22322,00
zaštitna sredstva
obrada
oranje1,00 ha 339,90339,90
razbacivanje min. gnojiva0,80 ha78,2062,56
zatvaranje zimske brazde1,00 ha104,60104,60
tanjuranje1,00 ha202,45202,45
sjetva (rotodrljača i sjetva)1,00 ha378,80378,80
transport100 t16,201.620,00
siliranje2,00 ha750,001.500,00
gaženje silažne mase2,00 ha 155,69 311,38
Ukupni troškovi 1,00 kn/ha8.329,69 
Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3