Home » Agroekološki uvjeti, obrada, priprema tla i gnojidba sirka
Ratarstvo Sirak

Agroekološki uvjeti, obrada, priprema tla i gnojidba sirka

Stočni sirak dobro reagira na gnojidbu organskim i mineralnim gnojivom. Na prosječno plodnim tlima potrebno je osigurati oko 130 – 160 kg/ha dušika, 130 – 150 kg/ha fosfora i 130 kg/ha kalija. U rasporedu gnojidbe valja postupiti isto kao za kukuruz.

Agroekološki uvjeti sirka

Sirak može da se gaji na različitim tipovima.

Najbolje uspijeva na plodnim, strukturnim i lakšim tlima, slabo kisele do neutralne reakcije. Sirak ima znatno manje zahtjeve prema vlazi od kukuruza.

Sirak je velikih zahtjeva prema toplini.  Minimalna temperatura za klijanje iznosi 10 – 12 °C, a optimalna 30 – 35 °C. Stočni sirak može izdržati vrlo visoke temperature, čak do 45 °C. Optimalna temperatura za rast i razvoj kreće se od 27 – 30 °C. Ne podnosi niske temperature jer ispod 15 °C slabije raste, a ispod 10 °C zaustavlja porast. Strada pri temperaturo od -2 °C. Vrlo je otporan na sušu. Za vrijeme nicanja i u početnom rastu i razvoju, dok ne razvije korijenov sustav na veću dubinu, stočni sirak treba normalnu opskrbu vodom. Prema tlu sirak ima manje zahtjeve

Obrada i priprema tla za sirak

Obrada tla provodi se prema istim načelima i na isti način kao i za kukuruz. Sije se kasnije od kukuruza, pa postoji veća opasnost od isušivanja tla i od zakorovljenosti. 

Da bi se to spriječilo, potrebno je tlo kultivirati do sjetve. Stočni sirak ima sitnije sjeme, i usporeni početni razvoj, pa tlo za sjetvu treba fino prirediti da bi se sjetva mogla kvalitetni obaviti.

Osnovna obrada tla ovisi o pretkulturi. Osnovno oranje treba izvesti u jesenskom periodu na dubinu 25 – 30 cm, a zajedno s oranjem, ako je moguće, obaviti i osnovnu gnojidbu. Rano u proljeće treba pristupiti dopunskoj obradi tla, tj. zatvoriti brazdu da bi se spriječio gubitak vode te kvalitetno pripremilo tlo za sjetvu. Pred sjetvu cilj je stvoriti mrvičastu strukturu s posteljicom za zrno. Najpraktičnije oruđe je sjetvospremač s dubinom rada do dubine sjetve.

Gnojidba sirka

Za visoke urode na srednje plodnim tlima gnojidbom bi trebalo dodati:

  • 120-180 kg/ha N
  • 80-100 kg/ha P2O5
  • 100-160 kg/ha K2O

PRAVILO GNOJIDBE

Oranjem zaorati gnojiva s povišenim sadržajem fosfora (P2O5) i kalija (K2O) (NPK 7:20:30 i sl.) te jedan dio dušika (N) kroz UREU.
Predsjetveno gnojiti startnim gnojivom s izbalansiranim sadržajem svih hraniva (NPK 15:15:15 i sl.). Prihrana je u fazi 3-4 lista s KAN-om i iza svake košnje. Od prihrane do uporabe (košnje ili napasivanja) treba proći oko 20 dana.

Primjer: gnojidba sirka

VRSTA GNOJIVAOSNOVNAPREDSJETVENAPRIHRANAPRIHRANA IZA KOŠNJE
NPK 7:20:30300 kg/ha
NPK 15:15:15200 kg/ha
KAN150 kg/ha50 kg/ha  50 kg/ha 
UREA100 kg/ha