Početna 5 Ratarstvo 5 Korištenje krmnog sirka

Korištenje krmnog sirka

Sirak se za zelenu masu može kositi do početka metličanja. Stočni sirak je naročito pogodan za namirenje energetskog dijela obroka, ako se stoka hrani lucernom ili crvenom djetelinom, ili smjesom sa povećanim udjelom lepirnjača. Nakon nicanja za košnju dospijeva za 40 – 50 dana.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Najbolje je kositi kod visine 100 – 120 cm. Ako se kosi visina 80 – 120 cm sljedeći otkos daje za 30 dana te može dati i 3 – 4 otkosa godišnje. Ti otkosi sadrže: 12 – 16 % suhe tvari, 1,2 % probavljivih bjelančevina, 8 – 10 % škroba.
Ako se pusti rasti do 150 cm dobiju se dva otkosa i prinos mase 60 – 100 t/ha već prema gnojidbi. Ti otkosi sadrže 16 – 22 % suhe tvari, 1,2 % probavljivih bjelančevina, 10 – 14 % škroba. Dnevni obrok od 60 kg zelene mase košen pravovremeno osigurava 960 g probavljivih bjelančevina (PB). Za napasivanje je najbolji kod visine 60 – 80 cm. Ranije napasivanje nije preporučljivo jer može doći do trovanja stoke nitritima, naročito kod obilnije prihrane KAN-om. Sirak se napasuje obročno. Stoci se daje ona površina koja je potrebna za podmirenje obročnih potreba. Sirak se također može silirati, te i na taj način koristiti u ishrani stoke. Najveća primjena je u ishrani mliječnih krava za visoku proizvodnju mlijeka ujednačene kvalitete i održavanje dobre kondicije životinja.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2
Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3