Home » koristenje krmnog sirka

Tag - koristenje krmnog sirka

Ratarstvo Sirak

Korištenje krmnog sirka

Sirak se za zelenu masu može kositi do početka metličanja. Stočni sirak je naročito pogodan za namirenje energetskog dijela obroka, ako se stoka hrani...