Početna 5 Ratarstvo 5 Sjetva i plodored za sirak

Sjetva i plodored za sirak

Sjetva

Sirak se može uzgajati kao: glavni usjev, naknadni i kao postrni usjev. Termin sjetve ovisi o namjeni sirka. U glavnoj sjetvi sirak treba sijati kada se tlo dovoljno ugrije, na oko 12 – 15 °C, a to je u prvoj polovici mjeseca svibnja. 

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Sije se sijačicom u redove. Sirak metlaš i sirak za zrno siju se na razmak 50 – 60 cm između redova, 8 – 10 cm u redu, pa se gustoća sklopa kreće oko 200 000 – 260 000 biljaka/ha. Sirak za proizvodnju zelene mase sije se u sklopu 400 000 – 500 000 biljaka/ha, u užim redovima. Sirak za silažu i šećerni sirak siju se u sklopu oko 70 000 biljaka/ha. Sirak ima relativno sitno sjeme i sije se na dubinu 2 – 3 cm, što ovisi o tipu i vlažnosti tla. Norma sjetve iznosi 30 – 33 kg/ha ili 17 – 19 kg/k.j. Način sjetve žitnim, ali i ostalim sijačicama, kojima se može posijati predviđena količina sjemena i ostvariti predviđeni sklop te dubina sjetve.

Od novih hibrida u nas je najpoznatiji Sweet sioux. Ovaj hibrid raste vrlo brzo, kada je visok 60 i više cm, dnevni porast može biti u prosjeku 7 cm. Ima visoki potencijal rodnosti. Da bi se iskoristio tako visoki potencijal rodnosti treba osigurati odgovarajuće uvjete uzgajanja. Uzgoj krmnog sirka hibridne forme. Sweet sioux. tokom 2000. godine pokazao je svu njegovu prednost kao što je otpornost na sušu, visoka rodnost i dolazak u fazu korištenja u prvim danima srpnja, osiguravši tako dovoljne količine kvalitetne zelene krme za ishranu stoke u godini kada su livade osjetno podbacile upravo zbog suše!

Na tržištu u Republici Hrvatskoj poljoprivrednici mogu izabrati nekoliko hibrida sudanske trave: Susu, Zerberus, Inka te Grazern. 

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Plodored za sirak

Na lošim tlima može se stavljati na prvo mjesto u plodoredu jer će, u odnosu prema drugim kulturama, na njima stočni sirak dati najpovoljnije rezultate.

Na lošim tlima može se stavljati na prvo mjesto u plodoredu jer će, u odnosu prema drugim kulturama, na njima stočni sirak dati najpovoljnije rezultate. Može se sijati i nakon strnih žitarica, okopavina, zrnatih mahunarki, pa i nakon drugih manje povoljnih kultura. Nakon stočnog sirka nije dobro sijati ozime kulture jer on u jesen kasno dozrijeva, ostavlja veću masu nadzemnih organa i korijena, koje je teško kvalitetno zaorati. Zato je najbolje plodored isplanirati tako da poslije stočnog sirka dođu jare kulture. Za visoke prinose dobar predusjev za sirak su: lepirnjače, kupusnjače, žitarice. Nikako sirak sijati iza kultura tretiranih herbicidima na bazi aktivne tvari trifluralin.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3