Home » Zaštita sirka
Ratarstvo Sirak

Zaštita sirka

Zbog sporog početnog porasta sirak treba zaštititi od korova herbicidima koji se upotrebljavaju za zaštitu kukuruza (na bazi aktivne tvari atrazina i sl.), ali ne onim herbicidima koji suzbijaju divlji sirak u kukuruzu (rimsulfuron, amidosulfuron, nikosulfuron, itd.)

Poslije sjetve obavlja se valjanje. Ako se stvori pokorica, treba ju pravodobno usitniti drljanjem. Suzbijanje korova, kultivacija i prihrana obavljaju se kao kod kukuruza. Međuredna kultivacija obavlja se međurednim kultivatorima. Na taj način se suzbijaju korovi. Međuredni kultivatori mogu biti povezani sa deponatorima  za gnojivo te se sa istovremenom međurednom kultivacijom obavlja i prihrana sirka.