Početna 5 Ratarstvo 5 Žetva sirka

Žetva sirka

Sirak za proizvodnju zrna žanje se u punoj zriobi. Ravnomjerno dozrijeva i ne osipa se. Žetva se obavlja adaptiranim žitnim kombajnom. Zrno treba sušiti na 14 % vlage i spremiti kao i zrno drugih žitarica.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

​U sušnim godinama sjetvom u naizmjenične redove sa kukuruzom za siliranje osigurava dovoljno vlage u silažnoj masi kada kukuruz naglo izgubi zelene listove (prekid vegetacije). 
Manifestiranje efekta heterozisa za važna agronomska svojstva, hibridi su sa većom produktivnošću i uniformnošću. Zbog izuzetno velike varijabilnosti roda Sorghum moguće je stvaranje hibrida za specifične namjene, kao što je visok sadržaj šećera u stabljici, a biljke sa visokim sadržajem celuloze pogodne su za proizvodnju bioenergije (obnovljiva energija). Sa intenziviranjem poljoprivredne proizvodnje dio obradivog zemljišta opravdano se koristiti za proizvodnju bioenergije. Sirak može da se gaji na različitim tipovima.​

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2


​Sirak metlaš (tehnički sirak) žanje se ručno u punoj zriobi kao i šećerni sirak. Sirak za zelenu stočnu hranu i silažu žanje se silokombajnima u vrijeme pred metličanje i u metličanju (za silažu). Prinosi sirka mogu biti vrlo visoki, pa je moguće postići oko 7 tona zrna po hektaru.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3