Home » Sredstva za zaštitu bilja prema namjeni
Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja prema namjeni

Fungicidi – Sredstva za suzbijanje gljivica

Insekticidi – Sredstvo za suzbijanje insekta

Herbicidi – Sredstvo za suzbijanje korova

Akaracidi – Sredstvo za suzbijanje štetnih grinja

Moluskicid/limacid – Sredstvo za suzbijanje puževa

Nematocid – Sredstvo za suzbijanje nematoda

Rodenticid – Sredstvo za suzbijanje glodavaca

Regulator rasta – Sredstvo koje utjeće na rast biljke ( npr. smanjuje rast pšenice kako bi se izbjeglo polijeganje)

Repelent – Sredstva koja svojim svojstvima odbijaju nepoželjne organizme

Dezinficijens – sredstva koja ubijaju mikroorganizme u svrhu sterilizacije površina

Defolijant – Sredstvo koja uzrokuju opadanje lišća

Baktericid – Sredstvo za suzbijanje bakterija

Fumigant – čvrsta ili tekuća kem. sredstva koja se u zemlji, zbog velikog tlaka para, šire u plinovitom obliku i uništavaju obliće, gljivice, kukce i korove.

Atraktant – sredstvo namjenjeno za privlačenje kukca, glodavaca i dr.

Feromon – je izlučevina kemijskih faktora koja izaziva društveni odgovor kod članova iste vrste, služi za ometanje pojedinih životnih ciklusa kukaca ili za privlačenje kukca u klopke.

Talpicid – sredsvo za suzbijanje krtica

Baterijska prskalica za herbicide