Početna 5 Vinogradarstvo 5 Lozine grinje šiškarice

Lozine grinje šiškarice

Grinje šiškarice se razlikuju od ostalih paučnjaka po tome što imaju samo dva para nogu. Tijelo im je duguljasto, crvoliko i bijele boje. Podijeljeno je na glavo-pršnjak i zadak. Na zatku se nalaze 2 čekinje. Vrlo su sitne, duguljaste su do 0,6 mm, a široke svega 0,03 mm pa se samo pomoću povećala mogu uočiti. Najpoznatije su dvije vrste, akarinoza i erinoza.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

AKARINOZA (lat. Calepitrimerus vitis)

Štetnik napada

pupove, lišće

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezime ženke na čokotu ispod kore ili ispod ljuski na pupu. Ženke odlažu bezbojna, sferična jaja. Njihov razvoj traje desetak dana, nakon čega se razvije ličinka čiji razvoj traje 8 do 10 dana. Daljnjih 8 dana traje razvoj nepokretne nimfe. U vegetaciji uvijek se zadržava na naličju lišća, seleći se na mlađe lišće. Kad je u proljeće zbog hladnog vremena razvoj loze usporen tada nastaju najveće štete jer su grinje tada dulje koncentrirane na maloj lisnoj površini. S druge strane, ako je broj grinja u pupu velik tijekom zime tada su i štete velike bez obzira na vremenske uvjete.

Ima 3 do 5, a ponekad i više, generacija godišnje.

Štete koje izaziva štetnik

U vrijeme bubrenja pupova, grinje se zavlače u njih i sišu stanice tkiva. To može prouzročiti posmeđenje i uginuće pupova ili pojavu izboja sa skraćim internodijima. Osim toga, nakon oštećenja glavnog pupa izbija izboj iz postranih pupova pa se javljaju dvostruki izboji. Lišće također može biti oštećeno zbog sisanja pa se na njemu vide ubodi koje okružuje dekolorirana zona. Mjesta uboda se mogu posušiti i ispasti pa list izgleda prošupljeno, no češće je deformiran, karakterističnog tamnog uzdignutog ruba i šarene plojke slične mozaiku. Krajem ljeta ako list bude napadnut, može poprimiti tamnu boju od brojnih tamnih točkica koje zbog refleksije ponekad daju ljubičasti sjaj lišću.

2. ERINOZA (lat. Colomerus vitis)

Štetnik napada

lišće

Biologija i životni ciklus štetnika

Prezimi ženka skrivena ispod kore rozgve.

Ima do 7 generacija godišnje.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Štete koje izaziva štetnik

Postoje tri tipa oštećenja loze od lozine grinje uzročnika erinoze.

Prvi je klasični tip simptoma – erinoza. Na lišću se nakon sisanja javljaju mjehuraste nabrekline velike poput zrna graška. Isprva su crvenkaste ili ljubičaste, no kasnije pozelene. Na naličju su udubljeni dijelovi nabreklina obloženi vunastom prevlakom nitastih tvorevina nastalih zbog hipertrofije staničja epiderme. To su tzv. histoidne gale – šiške. Vunasta prevlaka je najprije bijela, ali zbog sadržaja antocijana može imati crvenkasti ili ljubičasti sjaj, kasnije požuti te na kraju postane rđastosmeđa. Kako šiška stari, njezino tkivo se suši pa grinje iz šiške prelaze na mlađe dijelove biljke.

Drugi tip su oštećenja pupova. Štete su u obliku kratkih izboja sa skraćenim internodijima, oštećenja na zelenoj kori izboja, plosnatost izboja, uginuće pupova na izboju, tvorba „vještičinih metli“ i rast izboja u cik-cak.

Treći tip je uvijanje lišća bez tvorbe vunaste prevlake. Ove štete nastaju zbog sisanja grinja na žilama lišća. List se na obje strane uvija prema dolje pa poprima oblik žlice ili cilindra. Kod otvaranja lista tkivo puca. Najjači simptomi su na vršnom lišću. Lišće žuti, smeđi i na kraju otpada.

Zaštita od lozinih grinja uzročnika akarinoze i erinoze

Budući da lozine grinje šiškarice prezime kao odrasli oblici, zimsko tretiranje čokota vrlo je učinkovito posebno ako je pup počeo bubriti. Prskati treba kvalitetno uz veliki utrošak škropiva.

U vrijeme kretanja vegetacije počinju grinje izlaziti iz pupova i prelaziti na mlade izboje gdje napadaju lišće.

Često se grinje prenose zaraženim sadnim materijalom pa o tome treba voditi računa kod nabave.

Treba napomenuti da lozine grinje šiškarice imaju puno prirodnih neprijatelja, posebno grabežljivih grinja.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3