Početna 5 Voćarstvo 5 Jabuka 5 Smeđa trulež plodova jabuke

Smeđa trulež plodova jabuke

Smeđa trulež plodova jabuke Monilia fructigena najznačajniji je prouzročitelj truleži jezgričavog voća, najčešće jabuka i krušaka, a može napasti i koštičavo voće, šljive i trešnje. Ova bolest nanosi ogromne štete, pa može uništiti od 50% pa čak do 75% uroda.

Bolest napada

Plodove.

Uzročnik bolesti

Gljiva Monilia fructigena.

Simptomi bolesti

Plodovi mogu biti zaraženi od faze zametanja do faze berbe, a i kasnije u skladištu. Na mjestu zaraze, što je najčešće kožica jabuka ili krušaka, pojavljuju se najprije zelenkastožute a kasnije svijetlosmeđe koncentrične pjege koje se brzo povećavaju i zahvaćaju veći dio ili čitav plod. Tkivo mesa ispod pjege truli i potpuno propada. Napadnuti plodovi bivaju potpuno prožeti micelijem gljivice i uslijed gubitka vode smežuraju se i naboraju. Njihovo unutrašnje tkivo je najprije spužvasto, zatim očvrsne, ali zadrži plutastu konzistenciju. Takvi plodovi ostaju pričvršćeni za grane i grančice ili padnu na tlo, a nazivaju se „mumije“. One se moraju obavezno ukloniti iz voćnjaka jer uzrokuju pojavu Monilia laxa. Na trulom dijelu ploda, javljaju se bradavičaste, sivosmeđe nakupine konidija koje se više-manje pojavljuju u koncentričnim krugovima. 

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Biologija bolesti

Gljivica prezimi u plodovima u obliku micelija. U proljeće iz micelija se razvijaju jastučići koji sadrže konidije. Pomoću vjetra, kiše ili insekata, konidije se prenose na mlade i zrele plodove uzrokujući male i smeđe lezije koje postepeno prekrivaju cijelu površinu kožice ploda. Nakon dva prezimljenja, pseudo sklerociji u „mumificiranim“ plodovima proizvode apotecije s askusima i askosporama.

Osjetljivost plodova na napad smeđe truleži se povećava sa zrelošću plodova. Konidije gljive pomoću klijavih cjevčica najčešće prodiru u plodove kroz rane uzrokovanih insektima, tučom. Povremeno penetracija u plodove je moguća kroz puči ili izravno kroz kutikulu.

Gljivica raste intercelularno i kroz sekreciju enzima uzrokuje maceraciju i posmeđenje napadnutog tkiva. Stoga cijeli plodovi mogu potpuno otruliti u samo par dana.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Uvjeti potrebni da se ostvari infekcija

Dugo se smatralo da je gljivica Monilia fructigena, uzročnik smeđe truleži plodova jabuka i krušaka, zapravo parazit rana (npr. od tuče, uzročnika crvljivosti i sl.). No pokazalo se da dugotrajno vlaženje plodova, visoka vlažnost zraka i jači potencijal bolesti (veliki broj spora) mogu izazvati i izravne infekcije kroz neoštećeno tkivo. Također su moguće i naknadne infekcije tijekom skladištenja posebno u priručnim prostorijama, kao što su podrumi, u slučaju da je temperatura zraka previsoka za čuvanje jabuka.

Ova bolest se posebno naglo širi iza dugotrajnih kiša koje se jave iza dugog i toplog razdoblja jer plod naglo buja što uzrokuje stvaranje sitnih pukotina koja su ulazno mjesto za infekciju gljivicom. Infekcija se javlja pri temperaturama od 24 do 28 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 75%. Također, svako mehaničko oštećenje uzrokovano vremenskim nepogodama ili napadom insekata potpomaže razvoj ove bolesti.

Smeđa trulež plodova jabuke – Zaštita

Mjere za suzbijanje ove bolesti sastoje se prije svega od indirektnog suzbijanja koje uključuje  suzbijanje štetnih insekata i drugih bolesti koje oštećuju plodove. U proljeće je potrebno sakupiti sve mumificirane plodove koji se unište. Skladišta je potrebno održavati čistima.

Što se tiče kemijske zaštite, preporučuju se sredstva na bazi triflorina, trifloksistrobina, pirimetanila i fenheksamida. Pri tome bitno je da se vodi račun o karenci zaštitnog sredstva.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3