Home » Gnojidba jabuke
Jabuka Voćarstvo

Gnojidba jabuke

Gnojidba jabuke se razlikuje kod mladih nasada od gnojidbe nasada u rodu. Utvrđivanje količine pojedinih biljnih hraniva određuje se prema rezultatima kemijske analize tla i preporuci za gnojidbu koje daje ovlašteni laboratorij. Potrebne količine hraniva za jabuku u g/stablu Godina uzgoja Dušik (N) Fosfor (P2O5) Kalij (K2O) NPK 7-20-30 5-20-30S UREA 46% N KAN 27% […]

Gnojidba jabuke se razlikuje kod mladih nasada od gnojidbe nasada u rodu. Utvrđivanje količine pojedinih biljnih hraniva određuje se prema rezultatima kemijske analize tla i preporuci za gnojidbu koje daje ovlašteni laboratorij.

Potrebne količine hraniva za jabuku u g/stablu
Godina uzgojaDušik (N)Fosfor (P2O5)Kalij (K2O)NPK 7-20-30 5-20-30SUREA 46% NKAN 27% N
Prva5030401307540
Druga80305016512060
Tablica 1. Gnojidba jabuke prve i druge godine nakon sadnje

Primjer gnojidbe:

 • U ožujku prihraniti s 40 g/stablu uree.
 • U travnju prihraniti s 33 do 40 g/stablu uree.
 • U svibnju prihraniti s 30 g/stablu KAN-a.

Potrebne količine hranjiva do rodnosti:

 • Dušik (N) = 30 kg/ha
 • Fosfor (P2O5) = 20 kg/ha
 • Kalij (K2O) = 50 kg/ha

  

Gnojidba za srednje visoke prinose:

 • 80 kg/ha dušika (N),
 • 35 do 70 kg/ha fosfora (P2O5),
 • 150 kg/ha kalija (K2O).

Primjer gnojidbe:

 • Krajem zime prihraniti s 500 kg/ha NPK 5-20-30 S.
 • U ožujku prihraniti s 90 kg/ha uree.
 • U svibnju prihraniti s 50 kg/ha KAN-a.

Folijarna prihrana:

Pred cvatnju (pup u stadiju mišjih ušiju): 0,5%-tnom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži bor (B), po potrebi i kasnije ako se ukažu simptomi nedostatka bora (B)

ili

Nakon cvatnje. 1%-tnom otopinom folijarnog gnojiva + dva puta tijekom vegetacije 1 do 1,5%-tnom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži kalcij (Ca). Prvo tretiranje obaviti 6 tjedana nakon cvatnje, a tijekom vegetacije treba obaviti barem 4 tretiranja.

Gnojidba za visoke prinose:

 • Osnovna gnojidba iza berbe s 300 kg/ha (0,75 kg/stablu) NPK 6-18-36.
 • U rano proljeće kod prve obrade sa 150 kg/ha (0,4 kg/stablu) uree 46% N.
 • U svibnju sa 150 kg/ha (0,4 kg/stablu) KAN-a 27% N.

Folijarna prihrana:

Pred cvatnju (pup u stadiju mišjih ušiju). 0,5%-tnom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži bor (B), po potrebi i kasnije ako se ukažu simptomi nedostatka bora (B)

ili

Nakon cvatnje. 1%-tnom otopinom folijarnog gnojiva za voćnjake + dva puta tijekom vegetacije 1 do 1,5%-tnom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži kalcij (Ca). Prvo tretiranje obaviti 6 tjedana nakon cvatnje, a tijekom vegetacije treba obaviti barem 4 tretiranja.

Baterijska prskalica za herbicide