Home » određivanje zrelosti

Tag - određivanje zrelosti

Jabuka Voćarstvo

Gnojidba jabuke

Gnojidba jabuke se razlikuje kod mladih nasada od gnojidbe nasada u rodu. Utvrđivanje količine pojedinih biljnih hraniva određuje se prema rezultatima kemijske...

Jabuka Voćarstvo

Ekološki uzgoj jabuke

Ako se netko odluči na ekološki uzgoj jabuka ili pak prijeći na nju s konvencionalne, prvo treba izabrati neku od nadzornih stanica gdje je potrebno zatražiti...