Home » Jabuka

Tag - Jabuka

Jabuka Voćarstvo

Zimske sorte jabuka

Zimske sorte jabuka su kasnije sorte u koje spadaju jedne od najprepoznatljivijih sorta poput zlatnog delišesa, Idareda i dr. JONATHAN Kvalitetna sorta zimske...

Jabuka Voćarstvo

Rezidba jabuka

Rezidba jabuka je važna pomotehnička mjera koja na prvu može izgledati komplicirano i teško, u ovom članku želim sistematskim i pojednostavljenim pristupom...

Jabuka Voćarstvo

Ljetne sorte jabuka

U Ljetne sorte jabuke spadaju: Close, Yellow transparent, Stark Earlies, Vista bella, Discovery, Mentet, JerseYmac, Summerred, James Grieve, Akane, no osim...

Jabuka Voćarstvo

Jesenske sorte jabuka

U jesenske sorte jabuka spadaju Prima, Gala, Priscilla, Spartan, Elstar, Jonagold, no osim navedenih postoje još mnoge sorte koje po vremenu sazrijevanja...

Jabuka Voćarstvo

Izbor podloga za jabuku

Pri podizanju suvremenih nasada, Izbor podloga za jabuku se svodi na smanjenju bujnosti što se postiže dobrim odabirom podloga. Dobar odabir voćne podloge prvi...

Jabuka Voćarstvo

Gnojidba jabuke

Gnojidba jabuke se razlikuje kod mladih nasada od gnojidbe nasada u rodu. Utvrđivanje količine pojedinih biljnih hraniva određuje se prema rezultatima kemijske...

Jabuka Voćarstvo

Ekološki uzgoj jabuke

Ako se netko odluči na ekološki uzgoj jabuka ili pak prijeći na nju s konvencionalne, prvo treba izabrati neku od nadzornih stanica gdje je potrebno zatražiti...