Početna 5 Voćarstvo 5 Jabuka 5 Izbor sadnog materijala, priprema tla i sadnja jabuke

Izbor sadnog materijala, priprema tla i sadnja jabuke

Ekološki uvjeti za uzgoj jabuke

Kako rodnost i rentabilnost proizvodnje jabuke ovisi o ekološkim uvjetima u kojima se uzgaja, razumljivo je zašto je neophodno što bolje poznavati ekološke čimbenike područja namijenjenog njenom uzgoju. Izbor sadnog materijala i sadnja jabuke je važan dio kod planiranja nasada.

Jabuka ima velik areal rasprostranjenosti jer se može prilagoditi različitim ekološkim uvjetima. Bolje je prilagođena umjerenim hladnoćama nego velikim vrućinama. Smatra se da se može uzgajati u rasponu temperatura od 45 do -45 °C, ali najbolje uspijeva pri temperaturama od 35 do -25 °C. Najvećem broju sorata jabuke odgovara umjerena kontinentalna klima sa srednjom godišnjom temperaturom između 8 i 12 °C.

Od listopadnih voćnih vrsta, jabuka ima najmanje potrebe za toplinom, ali veće za vodom. Kako u područjima gdje se uzgaja jabuka nema dovoljne količine padalina, navodnjavanje je obavezno. Minimalna količina potrebne vode za jabuku je 600 mm pri temperaturi od 14 °C, pri 17 °C treba 700 mm, a pri 20 °C 1.060 mm oborina. Najviše vlage jabuka zahtijeva u periodu od svibnja do rujna.

Jabuka ne podnosi vjetrove u vrijeme cvatnje i dozrijevanja plodova, pogotovo ako su oni suhi i hladni. Za uspijevanje jabuke najpovoljnija relativna vlažnost zraka je oko 75%.

Tlo na kojem se uzgaja jabuka mora biti dovoljno duboko i propusno, dobrog vodo-zračnog odnosa, sadržavati više od 3% humusa i biti slabo kisele reakcije s pH vrijednosti od 5,5 do 6,5. Najbolja su ilovasta tla, dok se na glinastim tlima jabuka također može uzgajati, ali samo ako je glinasto tlo dovoljno propusno. Ako se jabuka uzgaja na pjeskovitom tlu, ono se mora intenzivno gnojiti i navodnjavati. Na alkalnim tlima jabuka pati od kloroze.

Objava reklama HR 1Objava reklama HR 1

Izbor sadnog materijala jabuke

Najprofinjeniji i najodgovorniji stručni dio posla kod podizanja nasada jabuka jest izbor i osiguranje sadnog materijala određenih sorata na odgovarajućoj podlozi. Sve što se planira i želi imati u nasadu osigurava se voćnim sadnicama.

Preporučuju se jednogodišnje ili dvogodišnje Knipp sadnice, s dobro razvijenim korijenovih sustavom i nadzemnim dijelom koje su postale standard za jabuku. Sadni materijal se preporučuje kupovati od provjerenih rasadnika koji imaju kvalitetnu i etiketiranu robu.

Izbor sorata jabuke

Pravilan izbor sorte je osnovni preduvjet za uspješnu proizvodnju. Kada je riječ o ekološkim uvjetima, kod izbora sorte mora se voditi računa o njezinim potrebama. Postoje sorte koje se jako dobro prilagođavaju danim ekološkim uvjetima, ali ne daju uvijek dobru kvalitetu plodova.   

Na primjer, sorta Golden Delicious najbolju kvalitetu plodova daje ako se uzgaja na vinogradarskim područjima.

Kod izbora sorte važno je znati da je jabuka izrazito stranooplodna vrsta što znači da se monosortni (jedna sorta) nasadi ne smiju podizati zbog onemogućene oplodnje što bi rezultiralo nerodnošću. Tako da za podizanje nasada treba imati u planu barem dvije sorte, ako nijedna od njih nije triploidna jer triploidne sorte zbog nemogućnosti klijanja polena ne mogu biti oprašivači (npr. Jonagold). Tako da u slučaju triploidne sorte treba imati barem još dvije različite sorte koje su međusobno spolno kompatibilne tj. da se međusobno mogu oprašiti, kako bi došlo do oplodnje.

Uz navedeno treba kombinirati i sastav sorata s obzirom na tržišnu vrijednost i potražnju, visoke prirode i produktivnost rada u provođenju kompleksne tehnologije podizanja nasada jabuka.

U svijetu je danas stvoreno više od 10.000 sorata jabuke. Neki podaci govore i o 20.000. S obzirom na tako veliku brojku izbor odgovarajućih sorata nije jednostavan i treba mu posvetiti puno pažnje jer učinjene greške kasnije su višestruko ekonomski štetne.

Hrvatski sortiment jabuke svodi se na mali broj sorata od kojih prvo mjesto zauzima sorta Idared, a prati ga Golden Delicious i to u najboljem slučaju klon B. Uz te dvije sorte, u manjoj mjeri uzgaja se Jonagold i njegovi mutanti, Granny Smith te su se postupno počeli uvoditi i mutanti sortne skupine Gala. Ostale sorte prava su rijetkost. Za takvo stanje postoji više razloga. Jedan od njih je da naši rasadnici ne raspolažu matičnim stablima novih vrlo kvalitetnih sorata jer su svi pod patentom EU pa ih se ne smije razmnožavati i stavljati u prodaju. Unatrag nekoliko godina ograničen je bio uvoz novih sorata koje nisu bile na tzv. „sortnoj listi“. Sortna lista je dokinuta pa je omogućen uvoz novijih sorata. Također, došlo je vrijeme da naši rasadnici počinju uvoditi najnoviju tehnologiju proizvodnje sadnica i novih sorata sukladno propisima EU kako bi se oslobodili uvoza sadnica iz drugih država, posebno iz onih koje ne proizvode kvalitetan i zdrav sadni materijal. U razvijenim voćarskim zemljama sortne liste postoje samo radi preporuke proizvođačima novih boljih sorata za pojedina područja u odnosu na njihove ekološke uvjete. Tako postoji sortna lista za kontinentalno područje, za obalno područje itd. Unutar tih sortnih lista razlikuju se lista A, lista B i lista C. U listi A iznesen je prijedlog za uzgoj najboljih sorata, u listi B pratećih sorata (samo zbog oprašivača ili specifičnih zahtjeva potrošača), dok u listi C dati je prijedlog sorata za ograničene uvjete ili za lokalne prilike. Prijedlog sorata daju znanstvene i stručne institucije. Ove liste ne obvezuju jer proizvođači mogu uzgajati sorte koje žele, ali im se preporučuje uzgoj boljih sorata tj. sorata dobrih bioloških i gospodarskih svojstava jer će plodovi takvih sorata uvijek naći potrošače na tržištu i postići bolju prodajnu cijenu.

Priprema tla za sadnju jabuke

Kako jabuka nakon sadnje ostaje na istom mjestu i do 30 godina, izboru i pripremi tla za uzgoj treba posvetiti punu pažnju.

Priprema zemljišta započinje krčenjem, čišćenjem i ravnanjem terena. Slijedi meliorativna gnojidba i duboko oranje. Ako se nasad namjerava podignuti na terenu s nagibom većim od 8 do 10%, tada se na terenu moraju prethodno napraviti terase. Nakon toga potrebno je izvršiti melioriranje terena. Potrebno je da tlo sadrži minimalno 3% humusa. Kako bi se količina humusa povećala za 1% na dubini od 40 cm u tlo treba unijeti 20 t/ha stajskog gnoja. Nakon što se tlo pognoji mineralnim i organskim gnojivima, slijedi duboko oranje na dubinu 50 do 70 cm. Zapravo dubina oranja ovisi o tipu tla tj. zbijena tla se oru dublje. Tlo boljih fizikalnih osobina može se orati i na dubinu od 40 do 50 cm. Najčešće vrijeme kada se tlo ore je u kolovozu i rujnu tj. onda kada je tlo umjerene vlažnosti.

Objava reklama HR 2Objava reklama HR 2

Sadnja jabuke

Nakon izabranog i pripremljenog zemljišta slijedi još jedan vrlo važan dio agrotehnike, a to je Izbor sadnog materijala i sadnja jabuke. Ona se također sastoji od određenih dijelova.

Za početak vrlo je bitno izabrati dobar i kvalitetan sadni materijal. Osim što je važno znati od koga se kupuju sadnice, vrlo je bitno odabrati i pravu sortu jer 50% uspjeha u proizvodnji čini dobro odabrana sorta.

Sljedeće je odabrati dobru podlogu i odlučiti se za najbolji uzgojni oblik. Slijedi odabir optimalnog vremena te izrada plana sadnje koji podrazumijeva određivanje i mjerenje međurednog razmaka i razmaka među stablima unutar redova, kopanje jama, odabir sustava uzgoja, pripremu sadnica te na kraju samu tehniku sadnje.

Vrijeme sadnje jabuke

Jabuku je najbolje posaditi u periodu mirovanja vegetacije, tj. u jesen, zimi ili u proljeće.

Prednost se daje jesenskoj sadnji prvenstveno iz razloga što je u tom periodu puno lakše doći do kvalitetnog sadnog materijala i odgovarajućeg sortimenta nego u proljeće. Jabuka posađena u jesen će imati veći porast što će biti odlučujuće i pozitivno će se odraziti na brže dolaženje stabla u rodnost.

Sustav uzgoja i održavanje nasada jabuke

Jabuka je versatilna voćna vrsta koju je moguće uzgajati na različitim podlogama i u različitim klimatskim uvjetima. Za različite uvjete uzgoja postoje različiti sustavi uzgoja jabuke.

Sustav uzgoja jabuke

Kako se jabuka u intenzivnim nasadima najčešće cijepi na podlogu M 9 i uzgaja u obliku vitkog vretena najčešći razmak sadnje iznosi 1,2 × 3,5 m što znači da su dva stabla jabuke u redu posađena na razmak od 1,2 m, a da je razmak između redova 3,5 m, no razmaci mogu varirati od 0,8 m do 1,2 m između stabala, dok razmak između redova prvenstveno ovisi o poljoprivrednoj mehanizaciji koja se koristi u voćnjaku. Zbog toga sklop biljaka može iznositi od 2.500 do 5.000 sadnica/ha.

Ravna podloga pogodnija je za uzgoj jabuka jer omogućava lakši pristup poljoprivrednoj mehanizaciji. U slučaju blažih padina razmak između redova treba malo povećati zbog proklizavanja strojeva tijekom obrade.

Održavanje nasada jabuke

Tlo u nasadu jabuka može se održavati kao jalovi ugar, tratina ili se može zatravljivati te malčirati.

Najčešće se u suvremenim, intenzivnim voćnjacima tlo održava u obliku zatravljivanja međurednog prostora koji se mora tijekom vegetacije kositi i malčirati i do 8 puta, dok se unutar reda između stabala primjenjuju herbicidi kako bi se uništile sve konkurentne biljke. Zbog EU regulativa, sve više se potiče mehaničko suzbijanje korova u redu.

Reklama HR 1Reklama HR 1
Reklama HR 2Reklama HR 2
Reklama HR 3Reklama HR 3