NEMATHORIN 10 G

Nemathorin 10 G je insekticid i nematocid za suzbijanje štetnika u krumpiru.
 

 

Sastav:

Fostiazat (100 g / kg).

Formulacija:

Granule (G).

Opis pripravka:

Nemathorin je sistemični nematocid i insekticid za suzbijanje nematoda i žičnjaka u krumpiru. Odlikuje se dugim rezidualnim djelovanjem.

Način djelovanja:

Djelatna tvari fostiazat pripada organofosfornoj skupini insekticida. Nakon ulaska u tijelo štetnika fostiazat blokira acetilkolinesterazu te sprečava prijenos živačnih impulsa pri čemu štetni organizam vrlo brzo ugiba.

Uporaba:

U krumpiru za suzbijanje: 

  • krumpirove cistolike nematode (Globodera spp.),
  • žičnjaka (Agriotes spp.).

U odvagi od 25 kg/ha u redove kod slabijeg napada ili 40 kg/ha širom, kod jakog napada. Prilikom primjene potrebno je sredstvo inkorporirati u tlo na dubinu 10 do 15 cm.

Miješanje:

Pripravak se može miješati sa drugim granuliranim insekticidima. U slučaju miješanja sa drugim sredstvima preporučamo prvo napraviti test sa manjom količinom pripravaka zbog mogućeg negativnog utjecaja na kvalitetu primjene ili se posavjetujete sa Syngentinim stručnjacima.

Upozorenja:

Sredstvo se smije koristiti na istoj površini jednom u četiri godine. Ne smije se koristiti u uzgoju ranih sorata krumpira. Ne smije se koristiti na lakim tlima zbog ispirljivosti.

Karenca:

120 dana za krumpir.