MIMIC ULV

MIMIC ULV je insekticid iz potpuno nove kemijske skupine (M.A.C.),a primjenjuje se u šumarstvu.

MIMIC je selektivan na korisne insekte, te je prihvatljiv u integriranoj zaštiti bilja.

INSEKTICID, formuliran kao ultra - nisko volumna suspenzija (ULV)

Aktivna tvar tebufenozid 240 g/l

Primjena

MIMIC ULV je insekticid iz potpuno nove kemijske skupine (M.A.C.),a primjenjuje se u šumarstvu za suzbijanje :

  • borovog četnjaka (Thaumethopoea phytiocampa) LV primjenom s tla ili aviotretiranjem u količini od 0.3 l/ha uz dodatak 2 l vode/ha.

Tretiranje treba obaviti pred izlazak gusjenica iz jaja pa do njihovog trećeg razvojnog stadija (L-3).

MIMIC je selektivan na korisne insekte, te je prihvatljiv u integriranoj zaštiti bilja.

Otrovnost prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo se ne razvrstava na listu otrova.