DURSBAN E-48

Dursban E-48 jekontaktno-želučani orgaofosforni insekticid namjenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu i ratarstvu te ličinki štetnika u tlu.
 

Aktivna tvar

klorpirifos 480 g/l

Formulacija

tekući koncentrat za emulziju

Primjena

DURSBAN E-48 jekontaktno-želučani orgaofosforni insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih kukaca u:

 

voćarstvu

  • lisnih uši, dudovca, gubara i kruškine lisne buhe u koncentraciji 0,1 - 0,15 % (10 - 15 ml u 10 l vode)

ratarstvu

  • lisnih uši u konc. od 0,1 - 0,15 % (10 - 15 ml u 10 l vode)
  • krumpirove zlatice, atomarije, žitnih stjenica i lisnih sovica u količini 2 l/ha uz utrošak vode od
    400 - 600 l/ha (200 ml u 40 - 60 l vode na 1.000 m²)

duhanu

  • sovica pozemljuša i zelene breskvine uši u koncentraciji 0,15 % (15 ml u 10 l vode)

ličinki štetnika u tlu

  • žičnjaka, grčica hrušta, rovca i sovica u ratarskim usjevima, krumpiru i povrću u količini 6 - 8 l/ha (60 - 80 ml na 100 m²) prskanjem cijele površine ili 2 - 3 l/ha (20 - 30 ml na 100 m2) prskanjem u trake. Obvezno se mora unijeti u tlo-inkorporirati. Prskanje cijele površine širom, preporuča se samo kod jakih napada štetnika u tlu.

Ograničenja

Na istoj površini koristi se najviše dava puta godišnje kod folijarne primjene i samo jedamput kod tretiranja tla.
Zbog opasnosti za pčele ne smije se tretirati u cvatnji, uključujući i korove u cvatnji, izuzev krumpira.
Ne smije se koristiti na sitnom bobočastom i jagodičastom voću.
Ne smije se koristiti u korijenastom povrču i mladom krumpiru.

Karenca

28 dana za voćke, šećernu repu i krumpir
42 dana za ratarske usjeve kod folijarnog prskanja
42 dana za kupusnjače i ostalo povrće (osim korjenastog) kod prskanja tla
63 dana za luk
91 dan za krumpirOVP za ratarske usjeve

 

Izdvojeni sadržaj